„Sukces w Górnie MALowany”  (projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, EFS, budżet PEStki527 117,00zł).

Lider Projektu:

Gmina Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie


Partner:

PEStka

Działania:

  • zastosowanie różnych fora aktywnej integracji: kontaktu socjalnego  oraz Programu Aktywności Lokalnej
  • realizacja działań z zakresu reintegracji społecznej,

zapewnienie wsparcia uczestnikom  poprzez spotkania z doradcami i specjalistami

  • podnoszenie kwalifikacji uczestników poprzez kursy zawodowe i kompetencyjne dostosowane do uczestników oraz lokalnego rynku
  • diagnoza potencjału zawodowego uczestników projektu, monitoring w zakresie aktywności zawodowej i społecznej
  • stworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), które będzie miejscem spotkań uczestników projektu i ich otoczenia, budowania poczucia przynależności do danego miejsca i grupy, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.

Cel:

  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową 20 os (19 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Ożywienie społeczne otoczenia tych osób ( 40 osób, z tego 24 kobiet), mieszkańców gminy Górno do końca V 2021 roku.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin zwortu kosztów dojazdu (Pobierz)

Załącznik nr 1 – Wniosek uczestnika o zwrot kosztów dojazdu (Pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie przewoźnika (Pobierz)

Back to top

Ułatwienia dostępu