„Międzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego” – projekt realizowany w ramach programu ASOS 2015, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie z Tarnowa).

Liczba odbiorców projektu: 72 ( w tym 36 osób powyżej 60 roku życia).

DZIAŁANIA

(realizowane w Kielcach i Tarnowie):

  • Międzypokoleniowy Open Space „Co młodzi i seniorzy mogą zrobić razem dla swoich miast?”

Cykl 2-dniowych warsztatów z komunikacji i wystąpień publicznych przygotowujący do debat Oksfordzkich

  • Międzypokoleniowe Debaty Oksfordzkie – 3 regionalne pojedynki na argumenty dotyczące współpracy międzypokoleniowej
  • Debaty radiowe na temat współpracy międzypokoleniowej
  • Międzypokoleniowy Zlot Mistrzów Wieku i ich Przyjaciół – wymiana myśli, doświadczeń mający charakter spotkania „po sąsiedzku”, skoncentrowany na dyskusji o przyszłych międzywojewódzkich działaniach.
  • stworzenie poradnika dotyczącego narzędzi międzypokoleniowego dialogu i partycypacji dla osób chcących w przyszłości współpracować międzypokoleniowo oraz fora dyskusyjnego na Facebooku „Partycypacja obywatelska seniorów i młodzieży”
Back to top

Ułatwienia dostępu