„Kielecka szkoła partycypacji” (projekt współfinansowany ze środków Programu FIO)

CEL PROJEKTU:

  • Aktywizacja mieszkańców Kielc w kierunku budowy autentycznego dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej oraz w zakresie włączania się w tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Kielce zgodnie z potrzebami jego mieszkańców.

Czas realizacji projektu:

01.03.2016- 30.11.2017

DZIAŁANIA:

  • utworzenie grup roboczych składających się z mieszkańców Kielc reprezentujących różne grupy społeczne
  • opracowanie i wydrukowanie  1000 pakietów broszur, dotyczących m.in. organów konsultacyjno-doradczych w mieście, praw mieszkańców, budżetu obywatelskiego, a także komiskową wersję niezbędnika dla młodzieży omawiającą w przystępny sposób zagadnienia dotyczące aktywności w kierunku partycypacji społecznej i współodpowiedzialności za miasto.
  • opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców Kielc w celu zbadania postaw mieszkańców w stosunku do podejmowanych przez władze działań oraz opracowanie raportu z badań i opublikowanie go na stronie internetowej ora FC.
  • zorganizowanie debaty publicznej poświęconej przedstawieniu wyników a ankiet przeprowadzonych przez Fundację,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania mieszkańców z radnymi z okręgu nr. 3
  • zorganizowanie trzech cykli dwudniowych szkoleń dotyczących prawa do informacji publicznej, partcypacji obywatelskiej oraz udziału NGO i i mieszkańców w kształtowaniu polityki publicznej
  • zorganizowanie lekcji obywatelskich dla młodzieży (do tej pory udział wzięło 323 uczniów)
  • wybranie spośród seniorów osób chętnych do prac nad  utworzeniem  Kieleckiej Rady Seniorów
Back to top

Ułatwienia dostępu