„Senior kielecki – świadomy i odpowiedzialny” (Program na Rzecz Osób Starszych ASOS 2014-2020-edycja 2019).

CEL PROJEKTU:

 • zaangażowanie 80 seniorów i seniorek z Kielc w aktywność społeczną na rzecz środowisk lokalnych oraz
 • zwiększenie wiedzy seniorów na temat zasad partycypacyjnego zarządzania politykami publicznymi miasta poprzez ich zaangażowanie w procesy tworzenia dokumentów z zakresu polityki senioralnej, zgodnie z potrzebami mieszkańców Kielc.

DZIAŁANIA:

 • wzmocnienie informacyjno-promocyjne oraz merytoryczne Kieleckiej Rady Seniorów (strona www, ulotki, rollup, szkolenia, warsztaty, plan pracy, regulaminy i inne dokumenty, wizyta studyjna w Poznaniu)
 • cykl szkoleń partycypacyjnych dla seniorów
 • Kieleckie Forum Seniorów (5 zespołów tematycznych)
 • analiza funkcjonowania klubów seniora z wykorzystaniem warsztatów przyszłościowych
 • terenowe konsultacje problemów seniorów
 • cykl spotkań z seniorami kieleckimi „Przy kawie o obywatelskości i odpowiedzialności”
 • wydanie publikacji dla seniorów opisującej działania projektowe oraz sfinansowanie dwóch edycji gazetki „Głos kieleckiego seniora”
 • promocja aktywnych postaw seniorów poprzez organizacje konkursu „Senior roku”
 • debata publiczna o polityce senioralnej w Kielcach
 • realizacje pomysłów społecznych przez seniorów na rzecz społeczności lokalnych.
Back to top

Ułatwienia dostępu