Anna Mikołajczyk- prezes Fundacji Pestka

Anna Mikołajczyk

Prezes Fundacji KOORDYNATOR KOOWES

tel./fax: 41 341 74 96
biuro@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok. 925

Anna Górak- WICEPREZES FUNDACJI

Anna Górak

Wiceprezes Fundacji.
SPECJALISTA DS. ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH (KOOWES)

Obszar działania: subregion północny województwa świętokrzyskiego
tel./fax: 41 341 74 96
a.gorak@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok. 924

Martyna Jabłońska- DORADCA BIZNESOWY (KOOWES)

Martyna Jabłońska

Doradca Biznesowy (KOOWES)

Obszar działania: Kielce, powiaty: kielecki i konecki
tel.: 41 341 74 96, wew. 23
m.jablonska@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.919

Konrad Wikarjusz Doradca Biznesowy (KOOWES)

Konrad Wikarjusz

Doradca Biznesowy (KOOWES)

Obszar działania: Kielce, powiaty: kielecki i skarżyski
tel.: 535 999 082
k.wikarjusz@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.919

Joanna Sędziejewska Doradca Ogólny (KOOWES)

Joanna Sędziejewska

Doradca Ogólny (KOOWES)

Obszar działania: Kielce, powiat konecki
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 22
j.sedziejewska@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.918

Anna Chrabąszcz Doradca Ogólny (KOOWES)

Anna Chrabąszcz

Doradca Ogólny (KOOWES)

Obszar działania: Kielce, powiat skarżyski
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 22
a.chrabaszcz@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.918

Katarzyna Detka KIEROWNIK CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KIELCACH (KOOWES)

Katarzyna Detka

KIEROWNIK CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KIELCACH (KOOWES)

tel. 41 347 45 20
kontakt@ngo.kielce.pl
k.detka@koowes.pl
Kielce, Wojska Polskiego 52

Daria Matuszewska SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (KOOWES)

Daria Jaros

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (KOOWES)

tel./fax: 41 341 74 96, wew. 21
d.jaros@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok.917

DAWID DZIARMAGA SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (KOOWES)

DAWID DZIARMAGA

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (KOOWES)

tel./fax: 41 341 74 96, wew. 23 d.dziarmaga@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.917

ALICJA JANIAK CASE MANAGER (PROJEKT „ODNALEŹĆ PRZESTRZEŃ DO ZMIANY”)

ALICJA JANIAK

CASE MANAGER (PROJEKT „ODNALEŹĆ PRZESTRZEŃ DO ZMIANY”)

tel./fax: 41 341 74 96
a.janiak@fundacjapestka.pl
Kielce, ul. Targowa 18 pok. 920

Back to top

Ułatwienia dostępu