kobiety sprzątające biuro

Fundacja PESTKA zaprasza do składania ofert na „Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52  w Kielcach, otoczenia oraz terenów zielonych przyległych do budynku”

Szczegóły oferty znajdują się na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Ogłoszenie nr 2024-70305-191374

Termin składania ofert: 24.czerwiec 2024r. godz.16 (oferty należy składać wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Back to top

Ułatwienia dostępu