Fundacja PEStka zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. ” Wykonanie prac dostosowawczych pod działalność Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach”.

Oferty w w trybie zasady konkurencyjności należy składać do 11.08.2020 do godz 16:00 na jeden z dwóch sposobów:

1. pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjapestka.pl  
lub
2.  osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres : ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce.

Więcej szczegółów o zapytaniu ofertowym nr 1/KOOWES/PEStka/2020 pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255743

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami poniżej:

Zapytanie ofertowe
zał. 1 – Zakres prac; przedmiar robót
zał. 1a- Spis pomieszczeń do wykonania robót
zał. 2 – Formularz oferty cenowej
zał. 3 – Spełnienie warunków
zał. 4 – Oświadczenie o braku powiązań
zał. 5 – Wzór umowy

_____________

Wynik postępowania

Wybrana oferta:
Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce
cena oferty: 130.500,00 zł brutto

Back to top

Ułatwienia dostępu