Zarząd Fundacji

Anna Mikołajczyk- prezes Fundacji Pestka

Anna Mikołajczyk

Prezes ZARZĄDU

Nadzoruje bezpośrednio: Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Kluby Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację, przedsięwzięcia z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej oraz przemocy domowej

Anna Górak- WICEPREZES FUNDACJI

Anna Górak

Wiceprezes Zarządu

Nadzoruje bezpośrednio: usługi społeczne, w tym Kluby Seniora oraz obszar związany z kryzysem zdrowia psychicznego

Rada Fundacji

Katarzyna Kozłowska- przewodnicząca rady

Katarzyna Kozłowska

Przewodnicząca Rady

Jerzy Darowski- członek rady

Jerzy Darowski

Członek Rady

Artur Adamik- członek rady

Artur Adamik

Członek Rady

Back to top

Ułatwienia dostępu