Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej Szansa w Mostkach uczestniczyli w cyklu warsztatów z zakresu ABC obsługi komputera.

Mieli możliwość poznania zasad działania i obsługi komputera, oraz wielu podstawowych programów. Poznali również zagadnienia związane ze środowiskiem internetu. Zajęcia rozwinęły u uczestników umiejętności obsługi komputera oraz zwiększyły świadomość uczestników o otaczającej nas technologii.


Back to top

Ułatwienia dostępu