Zamykając to okno za pomocą przycisku X wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez Fundację Pestka oraz Jej Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez Fundację Pestka i Jej Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych w Serwisie Fundacji Pestka oraz w Internecie. Czytaj więcej w Regulaminie Portalu oraz Polityce Prywatności.

Biuro Zarządu

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.), Kielce
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Sob - Nd : Zamknięte

„I. Aktywizacja droga do zmiany” (01.05.2022-31.12.2022)

„I. Aktywizacja droga do zmiany” (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”)

Budżet: 133.334,00 zł.

Dofinansowanie: 119.999,00 zł.

Okres realizacji (01.05.2022 -31.12.2022)

Lider Projektu: Fundacja PEStka

Cel: Zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

Odbiorcami działań projektowych są osoby korzystające z usług ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy napotykające poważne trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej, objętych kontraktem socjalnym zakładającym udział w KIS.

Działania:
Przygotowanie KIS-ów do działań: (1.05-31.07 2022)
- rekrutacja uczestników
- sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego
- sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (zaplanowanie ścieżki wsparcia) oraz Indywidualnej Karty Usług (gdzie dokonywany jest monitoring wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego)
- Klub Aktywności Rozmaitych (KAR)- (1.06-31.12.2022)

Pilotażowo tworzymy przestrzeń, w której uczestnicy programu będą mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.
Wykorzystujemy metodę peer learningu, zakładającą innowacyjne podejście do rozwiązania problemu poprzez współdziałanie
w trzech przenikających się obszarach:
1.    rozwoju zainteresowań
2.    nadrabianiu zaległości społecznych
3.    zmiana postrzegania osób korzystających z pomocy społecznej o wielowarstwowych deprywacjach

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczestników (1.07 – 31.12.2022):
- warsztaty i spotkania integracyjne
- Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (zajęcia na miejscu i w terenie (sport  i rekreacja), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zabezpieczenie indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczestników, zwiedzanie najbliższej okolicy, zajęcia z obszaru zdrowia)
- Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz: filharmonia, teatr, kino, muzea, konsultacje ze specjalistami, spotkania z twórcami)
- poradnictwo indywidualne i grupowe (m.in. psycholog, prawnik, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z rodziną/pedagog, informatyk)
- zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe (m.in. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, o bezpieczeństwie)
- reintegracja zawodowa (m.in. spotkania z ekonomią społeczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe/kompetencyjne)

 

 Zaplanowane rezultaty: