Zamykając to okno za pomocą przycisku X wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez Fundację Pestka oraz Jej Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez Fundację Pestka i Jej Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych w Serwisie Fundacji Pestka oraz w Internecie. Czytaj więcej w Regulaminie Portalu oraz Polityce Prywatności.

Biuro Zarządu

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.), Kielce
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Sob - Nd : Zamknięte

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (okres realizacji: 2019-09-01-2023-06-30)

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2014-2020, budżet PEStki 2 742 877,64) .

Lider projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Partnerzy:

Fundacja PEStka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal

Działania:

-prowadzenie usług doradczych, animacyjnych i inkubacyjnych na terenie całego subregionu północnego woj. świętokrzyskiego
-wsparcie uczestników projektu przez specjalistę ds. reintegracji w formie spotkań zarówno indywidualnych jak i grupowych
-szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kard podmiotów ekonomii społecznej
-prowadzenie dwóch inkubatorów ekonomii społecznej (Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach i Inkubator w Bałtowie,
-zapewnienie usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją  lub rozwijaniem działalności (częściowe dofinansowanie usług księgowych)
-promocja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej

Cel:

  • kompleksowe wsparcie i rozwój sektora ES w okresie 09.2019-06.2023 na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego
  • Kompleksowe i stałe wsparcie merytoryczne co najmniej 250 funkcjonujących PES/PS, nakierowane na wspieranie i rozwój ich działalności statutowej, odpłatnej i gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji przychodów, wzrostu obrotów i rozwoju nowych form aktywności oraz poprawy poziomu zatrudnienia lub utrzymania istniejących miejsc pracy.
  • Poprawę warunków funkcjonowania PES/PS w przestrzeni społeczno - gospodarczej, poprzez działania animacyjno-partycypacyjne w co najmniej 8 środowiskach lokalnych, prowadzące do wygenerowania w nich co najmniej 18 przedsięwzięć mających na celu rozwój sektora ekonomii społecznej.
  • Wzrost poziomu zatrudnienia w Przedsiębiorstwach Społecznych poprzez doprowadzenie do utworzenia co najmniej 140 nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego.
  • Rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego albo uruchomienie takiej działalności w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. Jeden z tych efektów zostanie wygenerowany w co najmniej 50 podmiotach ekonomii społecznej. Doprowadzi to do zwiększenia liczby PES uzyskujących przychody z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalność pożytku publicznego, co poprawi potencjał sektora ekonomii społecznej do tworzenia poza dotacyjnych miejsc pracy.
  • Wsparcie merytoryczne Przedsiębiorstw Społecznych, utworzonych w ramach działalności OWES w latach poprzednich, nakierowane na monitoring sytuacji w tych podmiotach i wsparcie w celu utrzymania utworzonych miejsc pracy.
  • Działalność w celu inicjowania i rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz włączenia OWES w działania w tym kierunku, w szczególności poprzez udział w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitetu Monitorującego RPO, RDPP różnych szczebli, rady zatrudnienia, oraz współpracę z kluczowymi partnerami: ROPS, Urząd Marszałkowski, PCPR, OPS, PUP, sieć LGD, inne akredytowane OWES itp.
  • Prowadzenie dwóch inkubatorów Ekonomii Społecznej (Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach i Inkubator w Bałtowie).

Strona projektu:

koowes.pl

FB:

facebook.com/koowes/