Nasz Zespół

Anna Mikołajczyk

Anna Mikołajczyk

Prezes Fundacji
KOORDYNATOR KOOWES

tel./fax: 41 341 74 96
a.mikolajczyk@koowes.pl
biuro@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok. 925

Anna Górak

Anna Górak

Wiceprezes Fundacji
Dyrektor biura Fundacji
Doradca ogólny (KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiat skarżyski
tel./fax: 41 341 74 96

a.gorak@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok. 924
Joanna Sędziejewska

Joanna Sędziejewska

Doradca Ogólny
(KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiat konecki
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 22
j.sedziejewska@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.918
Konrad Wikarjusz

Konrad Wikarjusz

Doradca Biznesowy
(KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiaty: kielecki i skarżyski
tel.: 535 999 082
k.wikarjusz@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.919
Martyna Jabłońska

Martyna Jabłońska

Doradca Biznesowy
(KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiaty: kielecki i konecki
tel.: 41 341 74 96, wew. 23
m.jablonska@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.919
Grzegorz Łapaj

Grzegorz Łapaj

Animator Lokalny
(KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiat skarżyski
tel.: 669 294 929
g.lapaj@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.918
Katarzyna Potocka

Katarzyna Potocka

Animator Lokalny
(KOOWES)
Obszar działania:
Kielce, powiat konecki
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 21
k.potocka@koowes.pl
Kielce, Targowa 18/pok.917
Dominik Kukla

Dominik Kukla

Specjalista ds. reintegracji
(KOOWES)
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 21,
tel.: 505 976 147
d.kukla@koowes.pl
Kielce, Targowa 18 /p.920
Katarzyna Detka

Katarzyna Detka

Opiekun Inkubatora PES (KOOWES)
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Kielcach
tel. 41 347 45 20
kontakt@ngo.kielce.pl

k.detka@koowes.pl
Kielce, Wojska Polskiego 52
Daria Matuszewska

Daria Matuszewska

Animator lokalny
(MAL)
tel./fax: 41 341 74 96, wew. 21
d.matuszewska@fundacjapestka.pl
Kielce, Targowa 18/pok.925
Szymon Sokołowski

Szymon Sokołowski

Stażysta

tel. 41 347 45 20
kontakt@ngo.kielce.pl
Kielce, Wojska Polskiego 52