Władze fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Anna Mikołajczyk-Prezes Zarządu
Anna Górak- Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI

Katarzyna Kozłowska- Przewodnicząca Rady
Jerzy Darowski- Członek Rady
Artur Adamik- Członek Rady