Zajęcia z Savoir Vivre

Jedne z zajęć w których uczestniczyli beneficjenci KIS Rozwój to Savoir Vivre prowadzone przez Panią Ewę Wojciechowską z firmy WOW Life.

Uczestnicy podczas zajęć zgłębiali zasady savoire vivre oraz jego znaczenia w kontaktach społecznych.