Fundacja „Pestka” (Statut do pobrania TUTAJ) działa od kwietnia 2012 r.

 • posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie integracji społecznej,
 • posiadamy wiedzę i doświadczenie w  działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia a także w pracy z młodzieżą,
 • udzielamy bezpłatnie wsparcia m.in. poradnictwa bezrobotnej młodzieży zainteresowanej podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej, decyzji o ważnych dla nich sprawach,
 • udzielamy bezpłatnych porad  osobom z niepełnosprawnościami i starszym oraz współpracujemy z GOPS-ami na terenie całego woj. świętokrzyskiego,
 • wspieramy inicjatywy lokalne i pomagamy młodym organizacjom w odnalezieniu „pomysłu na siebie”.

Członkowie Zarządu uczestniczą w wielu seminariach i konferencjach związanych z wypracowywaniem zasad dobrej współpracy między samorządem i NGO.

Członkostwo fundacji w sieciach

Pestka jest:

 1. Jednym z inicjatorów powstania Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (fundacja jest członkiem Prezydium Forum). Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych jest grupą nieformalną organizacji pozarządowych z Kielc.
 2. Członkiem Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA.
 3. Członkiem Ogólnopolskiego Forum Współpracy Empowerment, będącego odpowiedzią na potrzebę zmian w pomocy i integracji społecznej.
 4. Członkiem Związku Stowarzyszeń „Świętokrzyska Sieć Współpracy” (organizacje działające w sektorze edukacji i pomocy społecznej).
 5. Członkiem Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych.
 6. Członkiem Kieleckiej Rady Seniorów I i II kadencji w osobie przedstawiciela ze strony organizacji senioralnych.

Udział fundacji w Komitetach Monitorujących

 • Od 20.04.2015r. Pestka jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (przewodniczymy grupie roboczej ds. ZIT, jesteśmy członkiem grupy roboczej ds. EFS).
 • Członek Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
 • Członek Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
 • Członek Komitetu ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym oraz zespołu ds. opracowania polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ (Prezes Fundacji pełni funkcję przewodniczącej grupy tematycznej).
 • Jako przedstawiciel Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej wchodzimy w skład Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej woj. świętokrzyskiego na lata 2021-2030.

Ponadto:

Fundacja PEStka jest członkiem konsorcjum Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadajacego akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako OWES świadczącego usługi najwyższej jakości. 

Przy PEStce działa Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie, która skupia wolontariuszy z Kielc.

Fundacja „PEStka” wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00016/2014.

Koordynujemy profile/grupy/społeczności na FB:

Back to top

Ułatwienia dostępu