Panel Obywatelski to 6 grup roboczych, w których pracują osoby posiadające wiedzę/doświadczenie w danej dziedzinie. Panel będzie pełnił rolę niezależnego, społecznego ciała analitycznego oraz opiniująco-doradczego dla radnych miasta oraz władz samorządowych. To nowa, innowacyjna formuła planowania rozwoju naszego miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców. Prace grup koordynują osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Grupy robocze:

1. INFRASTRUKTURA – koordynator Michał Piasecki Stowarzyszenie Homo Politicus http://homopoliticus.org.pl/)

2. EDUKACJA, SPORT, KULTURA – koordynator Marcin Agatowski Fundacja „Możesz Więcej” http://www.mozeszwiecej.org.pl

3. GOSPODARKA I RYNEK PRACY – koordynator Dariusz Jędrzejczyk Fundacja Energia dla Środowiska

4. ŚRODOWISKO NATURALNE – koordynator Łukasz Misiunia Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze „M.O.S.T.” http://www.mostedu.org

5. ZDROWIE PUBLICZNE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – koordynator Katarzyna Kozłowska Caritas Diecezji Kieleckiej http://www.kielce.caritas.pl/index.php?lang=pl

6.POLITYKA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA – koordynator Michał Braun Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu http://centrumwolontariatu.eu/

Działalność Panelu Obywatelskiego odbywa się w ramach projektu „Kielecka Szkoła Partycypacji”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.