Uwaga mieszkańcy Kielc! Prosimy o wypełnienie ankiety badającej problemy oraz poziom życia mieszkańców Kielc. Do badania zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w Kielcach, bez względu na wiek, status społeczny czy zawodowy. Na podstawie ankiet zostanie sporządzony raport, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Fundacji PEStka (fundacjapestka.pl).


Prosimy o rozpowszechnianie informacji!

Ankieta do wypełnienia