Uwaga organizacje działające w Kielcach! Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu partycypacji obywatelskiej:
„Informacja publiczna prawo do wiedzy” – 23.09.
„Partycypacja obywatelska, czyli o ideach współdziałania, współdecydowania i współodpowiedzialności w praktyce”- 14.10.
„Po co nam te konsultacje? Czyli udział NGO i mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych” – 21.10.


W szkoleniach wezmą również udział radni/radne Rady Miasta.
Można wziąć udział w całym cyklu szkoleń lub w wybranym temacie.
W załącznikach szczegóły dot. szkoleń.

zaproszenie_na_szkolenie__IP__NGO+Radni[1]

zaproszenie_na_warsztaty__PO_NGO+Radni[1]

zaproszenie_na_szkolenie_KS_NGO+Radni[1]