Zapraszamy seniorów i seniorki z Kielc do włączenia się w prace grupy inicjatywnej na rzecz powołania Miejskiej Rady Seniorów.

Grupa inicjatywna otrzyma od nas wsparcie merytoryczne i organizacyjne w całym procesie tworzenia Rady (szkolenia ze specjalistami, spotkania robocze, pomoc prawnika).

Seniorki i seniorów chętnych do tworzenia seniorskiego ciała konsultacyjno-doradczego dla władz miasta i radnych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Proces tworzenia Miejskiej Rady Seniorów odbywa się w ramach projektu „Kielecka Szkoła Partycypacji”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.