Uwaga mieszkańcy Kielc! Prosimy o wypełnienie ankiety badającej problemy oraz poziom życia mieszkańców Kielc. Do badania zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w Kielcach, bez względu na wiek, status społeczny czy zawodowy. Na podstawie ankiet zostanie sporządzony raport, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Fundacji PEStka (fundacjapestka.pl).

Uwaga organizacje działające w Kielcach! Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu partycypacji obywatelskiej:
„Informacja publiczna prawo do wiedzy” – 23.09.
„Partycypacja obywatelska, czyli o ideach współdziałania, współdecydowania i współodpowiedzialności w praktyce”- 14.10.
„Po co nam te konsultacje? Czyli udział NGO i mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych” – 21.10.

Czekamy na zgłoszenia kieleckich szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w debatach oksfordzkich  w ramach Kieleckiej Ligi Debatanckiej.

W rozgrywkach weźmie udział 12 szkół. Walka toczy się o tytuł Mistrza Kieleckiej Ligi Debatanckiej.

Uczniowie z każdej szkoły wraz z opiekunami zostaną przez nas przygotowani wraz z opiekunem  podczas 2-dniowych warsztatów prowadzonych przez lidera Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Kielc, które chcą zostać objęte „patronatem obywatelskim” przez organizacje pozarządowe z Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Patronat obywatelski to nieodpłatne zaangażowanie się organizacji pozarządowych w kształtowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych u młodzieży gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej m.in. poprzez poprowadzenie cyklu lekcji obywatelskich (w zakresie np.: partycypacji społecznej, odpowiedzialności, postaw obywatelskich, zaangażowaniu osobistym i pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego, ABC stowarzyszeń/fundacji,roli młodzieży w kształtowaniu przyszłości miasta, zrównoważonego rozwoju miasta i roli młodzieży w tym procesie lub innego tematu zgodnie z sugestią dyrekcji szkoły). Lekce obywatelskie poprowadzą specjaliści z Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz  Świętokrzyskiej Sieci Organizacji Młodzieżowych „SYNERGIA”.

Zapraszamy seniorów i seniorki z Kielc do włączenia się w prace grupy inicjatywnej na rzecz powołania Miejskiej Rady Seniorów.

Grupa inicjatywna otrzyma od nas wsparcie merytoryczne i organizacyjne w całym procesie tworzenia Rady (szkolenia ze specjalistami, spotkania robocze, pomoc prawnika).

Seniorki i seniorów chętnych do tworzenia seniorskiego ciała konsultacyjno-doradczego dla władz miasta i radnych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Podkategorie