Informujemy, że opublikowane zostały dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie „Czas na swój biznes”. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się 6 lutego i potrwa do 3 marca 2017r.