Fundacja „PEStka” z dniem 01.06.2019 uruchomiła działalność trzech klubów integracji społecznej na terenie woj. Świętokrzyskiego. Powołane jednostki to:

  1. Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Mostkach (gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach, gmina Suchedniów)

Telefon:  669-294-929

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Klub Integracji Społecznej „Rozwój” w Bęczkowie

(świetlica stowarzyszenia św. Jana z Dukli, gmina Górno)

Telefon:  669-294-928

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Klub Integracji Społecznej „Perspektywa” w Kielcach, ul. Targowa 18 pok. 916

Telefon:  41-341-74-96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja „PEStka” otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, współfinansowanym w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pilotażowe KIS-y (32 w wybranych 6 województwach , z czego aż 9 (!) w woj. świętokrzyskim) będą prowadzić zajęcia reintegracyjne zgodnie ze "Wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych", który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników KIS, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami (organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.

Wszyscy realizatorzy wyłonieni w konkursie (https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu3) będą włączeni do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz regionalnymi konwentami podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Działalność 3 KIS-ów do końca roku sfinansuje  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt poza konkursowy pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”).

 

 

 

W ramach pilotażowych działań na terenie całego kraju powołano 32 takie jednostki (KIS-y) z czego w woj. Świętokrzyskim działa aż 9. Prowadzone przez fundację  „PEStka” KIS-y działają zgodnie z wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych, który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kompetencji zawodowych beneficjentów KIS-ów. Proces ten wspiera wielosektorowa współpraca  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji. W każdym z KIS-ów specjalnym programem objęta jest grupa licząca 12 osób. W okresie od lipca do grudnia 2019 zostaną oni zaangażowani w czynności i zadania, w trakcie których będą nabywać/rozwijać swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy.  Będzie się to odbywać w kilku obszarach:

  1. Akademia zdrowia, sportu i rekreacji obejmująca:

 -zajęcia na miejscu i w terenie

- wyjazdy turystyczno-krajoznawcze

- zajęcia z obszaru zdrowia

  1. Akademia kultury (znaczenie kultury w życiu codziennym) obejmująca:

- zajęcia grupowe

- wyjścia na zewnątrz (instytucje kultury)

- konsultacje ze specjalista od wizerunku

  1. Warsztaty integracyjne, zajęcia grupowe
  2. Spotkania integracyjne uczestników KIS z osobami najbliższymi i otoczeniem, w którym żyją
  3. Poradnictwo indywidualne i grupowe ze specjalistami:

- psycholog

- pracownik socjalny

-prawnik

-psychoterapeuta

-terapeuta uzależnień

- specjalista ds. pracy z rodziną/ pedagog

-informatyk

  1. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe:

- ABC obsługi komputera

- Warsztaty Savoir-Vivre

  1. Reintegracja zawodowa

- doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)

- ekonomia społeczna – szansa na zmiany w życiu (zajęcia grupowe)

- pośrednictwo pracy

- szkolenia zawodowe/kompetencyjne

Przy wsparciu animatorów regionalnych (zespołu ZRAR) jest budowana Lokalna Sieć Reintegracji(LSR) w Kielcach, gminie Górno, gminie Suchedniów dzięki którym relacje i kontakty między ludźmi lub organizacjami na terenie miasta Kielce, zaangażowanymi w proces testowania MODELU KSR będą modyfikowane, omawiane, podtrzymywane, i wykorzystywane dla wzajemnych korzyści na poziomie lokalnym i regionalnym. Utworzone zostanie partnerstwo wielosektorowe, którego liderem będzie fundacja „PEStka”. Celem partnerstwa będzie wspólne działanie na rzecz osób korzystających z usług KIS w wymiarze nowego profilu usług reintegracyjnych. W skład LSR wejdą:

- KIS-y

- lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji

-inne instytucje kultury działające lokalnie oraz przedsiębiorcy.

Na poziomie regionalnym przedstawiciele sieci LSR, w Kielcach, Górnie i Suchedniowie wejdą w skład Regionalnej Sieci na rzecz Reintegracji. Kluby integracji społecznej utworzone w ramach modelu po zakończeniu okresu testowania nowego profilu usług reintegracji będą kontynuowały swoją działalność zgodnie z tym modelem.