Wyniki zapytania ofertowego nr 8/KOOWES/PEStka/2019 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

Szkolenie: Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego? (16 godzinne)

Złożone oferty:
Katarzyna Parzuchowska, ul. Komisji Edukacji Narodowej 15/18, Warszawa 02-797
cena 100,00 zł. / godz.

Wybrana oferta:
Katarzyna Parzuchowska, ul. Komisji Edukacji Narodowej 15/18, Warszawa 02-797
uzyskanych punktów: 100,00; cena 100,00 zł