Wyniki zapytania ofertowego nr 7/KOOWES/PEStka/2019 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

 I Moduł szkoleniowy „Księgowość – rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej” 16 godzin (1-krotnie)

Nadesłane oferty:
1.Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice cena 100,00 zł./1 godz.
Wybrana oferta:
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, uzyskanych punktów: 100,00;  cena 100,00 zł./1 godz.

 II Moduł szkoleniowy „RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy” 16 godzin (1-krotnie)
Nadesłane oferty:
1.Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice cena 100,00 zł./1 godz.
Wybrana oferta:
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, uzyskanych punktów: 65,00;  cena 100,00 zł./1 godz.