Zapraszamy do składania ofert na realizację 2 modułów szkoleniowych dla PES/PS. Termin nadsyłania ofert upływa 25.01.2019r.

Link do bazy konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160722
 

załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Załącznik nr 5 Standardy OWES 
Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik nr 7 Kodeks etyczny

Zapytanie ofertowe