Informujemy, że opublikowane zostały dwa nabory dotacyjne, które będą prowadzone w Kielecko – Ostrowieckim OWES. Są to ostatnie nabory dotacyjne, jakie będą prowadzone w ramach projektu.

W ramach naboru numer 3/S1/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Do składania biznesplanów w ramach tego naboru uprawnione są wyłącznie grupy inicjatywne, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie (lista rankingowa z oceny formularzy rekrutacyjnych).

W ramach naboru numer 2/S2/BP/2018, przyjmowane będą biznesplany od istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W ramach tego naboru, nie będą przyjmowane biznesplany od grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem zupełnie nowego podmiotu – na dzień złożenia biznesplanu podmiot musi już figurować w KRS.

W ramach obu naborów, biznesplany przyjmowane będą w okresie od 17 do 28 września 2018 do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów biznesplanów, można znaleźć na stronie internetowej http://koowes.pl/. Zachęcamy również do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać więcej informacji na temat prowadzonych naborów biznesplanów.