Już w najbliższym tygodniu kolejne szkolenia w ramach KOOWES. Tym razem skoncentrujemy się na ustawach: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawo o stowarzyszeniach. Serdecznie zapraszamy!

Linki do rejestracji:
04.06.18 - https://110966-25.evenea.pl/
05.06.18 - https://110966-26.evenea.pl/