Zapraszamy organizacje pozarządowe, spółki z o.o. non profit oraz spółdzielnie socjalne z terenu powiatów: skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego,m.Kielce i koneckiego na bezpłatne szkolenia. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W sierpniu odbędą się następujące szkolenia

08.08 – Działalność odpłatna i gospodarcza w PES

09.08 – Podatki w PES

30.08 – Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne

 

Linki do rejestracji:
8 sierpnia https://110966-1.evenea.pl/
9 sierpnia https://110966-2.evenea.pl/
30 sierpnia https://110966-3.evenea.pl/