Wyniki  zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2017 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

 
I Moduł szkoleniowy „Działalność odpłatna i gospodarcza w PES”  8 godzin (2-krotnie)

 

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 85,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

II Moduł szkoleniowy „Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)

Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.


III Moduł szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w PES” 8 godzin (1-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

IV Moduł szkoleniowy „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.


V Moduł szkoleniowy „Podatki w PES” 8 godzin (2-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 70,00; zaoferowana cena 99,00 zł.


VI Moduł szkoleniowy „Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy” 8 godzin (2-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

VII Moduł szkoleniowy „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym”  8 godzin (1-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

 VIII Moduł szkoleniowy  „Marketing internetowy w PES” 8 godzin (1-krotnie)

Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 60,00; zaoferowana cena 97,00 zł.

IX Moduł szkoleniowy  „Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne” 8 godzin (1-krotnie)

Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES” 8 godzin (2-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

XI Moduł szkoleniowy  „Spółka z.o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego” 8 godzin (1-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

XII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)

Nie dokonano wyboru oferty w tym module.

XIII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

XIV Moduł szkoleniowy „Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin(1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 60,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

XV Moduł szkoleniowy: „Księgowość – rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (2-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.