Informujemy, ze z przyczyn organizacyjnych, zmuszeni jesteśmy do zmiany terminów naborów biznes planów.

Termin naboru biznes planów Przedsiębiorstw Społecznych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych przekształceniem w Przedsiębiorstwo Społeczne (nabór numer 4/2020), który miał zakończyć się 22 lutego, zostaje wydłużony do dnia 8 marca.

Termin naboru biznes planów grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego (nabór nr 5/2020), pierwotnie zaplanowany na termin od 1 do 15 marca 2021, został przesunięty na okres od 6 do 19 kwietnia 2021.

Za zmianę terminów naborów bardzo serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że zmiana ta pozwoli Państwu przygotować jak najlepsze biznes plany, zapewniając równocześnie możliwość sprawnej oceny i sfinansowania najlepszych inicjatyw.

Zaktualizowane ogłoszenia o naborach zostaną w dniu jutrzejszym opublikowane w zakładce „Dokumenty dotacyjne”.

Back to top

Ułatwienia dostępu