• Start
  • Archiwum
  • Zapraszamy do udziału w projekcie „Polskie Inicjatywy Poradnicze”
zaproszenie_miniatura artykułu

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konkursu, w którym zostaną wyłonione i  dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi w obszarach: poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinno-pedagogiczne, konsumenckie oraz zawodowe.

Kto jest realizatorem projektu? Realizatorem projektu jest partnerstwo organizacji: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, które w 2023 roku będzie realizowało projekt „Polskie Inicjatywy Poradnicze”.

Kto finansuje projekt?
„Polskie Inicjatywy Poradnicze” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

Cel projektu:
Wzmocnienie i zwiększenie rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych prowadzonych przez nieformalne grupy działające przy Kościołach Katolickich, innych związkach wyznaniowych oraz uczelniach wyższych na terenie całego kraju.

Główne założenia:
Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, w którym zostaną wybrane i dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinno-pedagogicznego, konsumenckiego i zawodowego.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej takie jak:
-uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Kto będzie odbiorcą działań?
Osoby doświadczające trudności życiowych, niesamodzielne, niezaradne życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Przebieg działań w projekcie:
• Ogłoszenie konkursu zostanie poprzedzone działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektu, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej tematycznej, na stronie internetowej oraz FB.
• Po ogłoszeniu naboru wniosków na początku 2023 r., kolejnym etapem będzie  ocena formalna i metryczna.
• Opublikowanie  listy rankingowej będą podpisywane umowy o dofinansowanie.
• Możliwość udziału w konkursie „Poznajmy się” dla wyłonionych beneficjentów.

Wsparcie finansowe:
• W ramach ogłoszonego konkursu do rozdysponowania będzie 308 000,00 zł., dla około 20 organizacji.
• Wartość jednego grantu będzie nie mniejsza niż 10 000,00 zł i nie większa niż  15 000,00 zł.

Wsparcie merytoryczne:
• Planuje się, że organizacje poradnictwa udzielą pomocy ok. 420 osobom lub rodzinom potrzebującym wsparcia.
• Wsparcie szkoleniowe dla beneficjentów programu.
• Seminaria na temat sposobów realizacji, monitorowania działań i rozliczania inicjatywy w formie cyklu projektowego.

Szczegółowe informacje o projekcie, formularze wniosków (harmonogram, regulaminy, wzory wniosków, umów) oraz kontakt do Operatorów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.inicjatywyporadnicze.pl w zakładce Granty-dokumenty do pobrania.

Wszystkie informacje będą również na bieżąco zamieszczane na profilu FB www.facebook.com/PolskieInicjatywyPoradnicze.

Plakatpobierz
Ulotkapobierz

Back to top

Ułatwienia dostępu