• Start
  • Archiwum
  • Zapraszamy do udziału w IV Forum Zdrowia Psychicznego
zaproszenie_miniatura artykułu

Fundacja „PEStka” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 21 kwietnia br. (piątek). Wydarzenie organizowane jest ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

Agenda

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał nr 1 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2 – oświadczenie Uczestnika Projektu RODO

Zał nr 3 – oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach EFS

Zał nr 4 – oświadczenie o posiadaniu statusu

Zał. nr 5 – oświadczenie wizerunek

Back to top

Ułatwienia dostępu