• Start
  • Archiwum
  • Wspracie dla PES z Tarczy Finansowej PFR (uwaga! – ograniczone środki)

Od 29 KWIETNIA została udostępniona możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, że pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą uzyskać będą mogły wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 3 lat.

· W przypadku PES działających jako mikroprzedsiębiorcy (obrót do 2 mln euro i nie więcej niż 9 pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25%, które prowadziły działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegały z płatnością składek i podatków możliwe będzie uzyskanie do 324 tys. zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od poziomu zatrudnienia i poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 50% umorzenia).

· W przypadku PES działających jako mali lub średni przedsiębiorcy (obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro oraz od 10 do 249 zatrudnionych pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25%, które prowadziły działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegały z płatnością składek i podatków możliwe będzie uzyskanie do 3,5 mln zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od przychodów za 2019 r. oraz od poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 25% umorzenia). Ponadto umorzenie 25% uzależnione będzie od poniesionej przez przedsiębiorcę straty.

· Wsparcie dla PES funkcjonujących jako duże przedsiębiorstwa uzależnione będzie od nieco innych kryteriów. Inne będą także formy wsparcia (instrumenty kapitałowe, pożyczki obligacje).

Gdzie się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcia za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Przydatne linki:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html?_ga=2.231963039.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html?_ga=2.30675647.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560

 

Back to top

Ułatwienia dostępu