• Start
  • Archiwum
  • Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych – zestawienie

Przedstawiamy Państwu zestaw krótkich poradników dotyczących obecnie realizowanych form wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych. Znajdziecie w nich Państwo informacje jakie są wymagania oraz warunki dostępu do danego wsparcia oraz gdzie i w jaki sposób złożyć odpowiedni wniosek.

Plik do pobrania:
Realizowane formy wsparcia dla PS – zestawienie

a w nim:
Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorstw (wsparcie z PUP)
Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r. (ZUS)
Dofinansowania części wynagrodzeń i składek ZUS (wsparcie z PUP)
Dofinansowanie do pensji pracowników – postojowe (WUP)
Dofinansowanie do miejsc pracy dla pracownika z niepełnosprawnością (PFRON)
Odliczenie straty za 2020 roku od dochodu za 2019 rok

Warto również zwrócić uwagę na wsparcie oferowane przez instytucje skupione w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.
TARCZA FINANSOWA – Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Zobacz również dodatkowe informacje:
Polski Fundusz Rozwoju – wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych
oraz 
Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Podmioty zainetresowane prosimy o kontakt z doradcami KOOWES (link do strony z danymi kontaktowymi poniżej):

http://koowes.pl/index.php/zespol-owes/

Back to top

Ułatwienia dostępu