Kielecko Ostrowiecki-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na warsztat na temat: Centra Usług Społecznych – obszary i kierunki zmian.
W programie zawarte zostaną między innymi poniższe zagadnienia.

– O kierunkach deinstytucjonalizacji, czy nas to dotknie i co ma do tego ekonomia społeczna?
– Główne obszary wyzwań lokalnych systemów usług społecznych
– Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i działaniach Centrów Usług Społecznych

Termin spotkania: 12 maja godzina 10.00 – 15.00
Miejsce spotkania: Centrum Ostra Brama, ul. Wileńska 34, Skarżysko-Kamienna

Warsztaty poprowadzi: Jacek Gralczyk- Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny, mentor rozwoju lokalnego. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, od początku istnienia szczególnie mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Moderator wielu lokalnych partnerstw wielosektorowych, w tym na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Dane do kontaktu: Grzegorz Łapaj – g.lapaj@koowes.pl – tel. 602 101 785

Back to top

Ułatwienia dostępu