Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił dwa nowe nabory dotacyjne:
– na tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych i Podmiotach Ekonomii Społecznej (nr 4/2020),
– na zakładanie nowych Przedsiębiorstw Społecznych (nr 5/2020).

W ramach naboru nr 4/2020, Biznes Plan może złożyć wyłącznie istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmiot Ekonomii Społecznej zainteresowany uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Termin na składanie dokumentów – od 8 do 22 lutego 2021.

W naborze nr 5/2020, Biznes Plan może złożyć wyłącznie Grupa inicjatywna, zainteresowana rejestracją nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. W tym naborze dokumentów nie mogą składać istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Termin składania Biznes Planów – od 1 do 15 marca 2021.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne” na stronie www.koowes.pl

Zachęcamy do kontaktu z biurami KOOWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze (w tym wsparcie biznesowe).

Organizacje pozarządowe lub grupy inicjatywne z terenu powiatu skarżyskiego, zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat naborów, zachęcamy do kontaktu z członkami naszego zespołu, pracownikami Fundacji „PEStka”:
Anną Górak – Doradcą Ogólnym tel.: 600 335 592 , e-mail: a.gorak@fundacjapestka.pl
Grzegorzem Łapajem – Animatorem tel.: 669 294 929 , e-mail: g.lapaj@koowes.pl

Organizacje pozarządowe lub grupy inicjatywne z terenu powiatu koneckiego, zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat naborów, zachęcamy do kontaktu z członkami naszego zespołu, pracownikami Fundacji „PEStka”:
Joanną Sędziejewską – Doradcą Ogólnym tel.: 41 341 74 96, e-mail: j.sedziejewska@koowes.pl
Agnieszką Pabis – Animatorem tel.: 41 341 74 96 , e-mail: a.pabis@koowes.pl

 

Back to top

Ułatwienia dostępu