• Start
  • Archiwum
  • Wybory organizacji kandydujących do składu KM FEŚ 2021-2027. Tylko dwa dni na oddanie głosu! 
miniatury_aktualności

W dniach 09-10.01.2023 r. trwa głosowanie na organizacje pozarządowe – członków Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (KM FEŚ 2021-2027). Fundacja „PESTKA” kandyduje w obszarze IV. Organizacje pozarządowe zgłoszone jako działające w obszarze na rzecz promowania włączenia społecznego.

Nasze doświadczenie w obszarze realizacji programów wspierająco-aktywizujących grupy o wysokim ryzyku socjalno-społecznym oraz odpowiedzialne reprezentowanie organizacji w dotychczasowym Komitecie Monitorującym RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest GWARANCJĄ AKTYWNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO uczestnictwa w tworzonym KM FEŚ 2021-2027.

Szczegółowe informacje o naszym dotychczasowym doświadczeniu w obszarze włączenia społecznego oraz pracy w KM RPO na lata 2014-2020 znajdziesz tutaj (formularz zgłoszeniowy).

Instrukcja głosowania:

1. Pobierz kartę do głosowania (tutaj)

2. Wpisz nazwę swojej organizacji i jej KRS lub REGON

Nazwa organizacji głosującej  tutaj wpisz nazwę swojej organizacji
KRS lub Regon organizacji głosującej  tutaj wpisz KRS lub REGON swojej organizacji

3.  Zaznacz krzyżykiem Fundację „PESTKA” w obszarze:  Organizacje pozarządowe zgłoszone jako działające w obszarze na rzecz promowania włączenia społecznego

1 Caritas Diecezji Kieleckiej Numer KRS

0000198087

2 Fundacja „PESTKA” Numer KRS

0000419150

x

 3a. Oraz Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych w obszarze: Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacji

1 Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych Numer KRS

0000868363

 x

2 Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Numer KRS

0000668126

4. Możesz dodatkowo oddać swój głos na inne organizacje w pozostałych obszarach: po 1 głosie w każdym z obszarów (I, III, IV, V, VII. VIII)

5. Zapisz wypełnioną kartę wyborczą w formacie pdf.

6. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Z okna dialogowego wybierz opcję: „Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF. Jeśli otworzysz tak podpisany dokument PDF, zobaczysz złożony w nim elektroniczny podpis (lub podpisy).”

Wczytaj kartę wyborczą w pdf .

Profilem zaufanym podpisują reprezentanci organizacji zgodnie z KRS 

Jeśli jest to więcej jak jedna osoba, najpierw dokument podpisuje jedna osoba, wysyła kolejne ta wczytuje przesłany dokument przez stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany potem kolejna podpisuje dokument podpisany wcześniej przez dwie poprzednie osoby……

Kolejność podpisów nie ma znaczenia

7. Podpisany przez reprezentantów dokument wysyłamy mejlem na adres: sek.rops@sejmik.kielce.pl w temacie mejla wpisujemy: Wybory do KM FEŚ 2021-2027.

8. Prosimy o dołączenie naszego mejla (biuro@fundacjapestka.pl) w DW wiadomości z podpisaną kartą.

Dziękujemy za oddanie głosu na Fundację PEStka i Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych

Termin głosowania: od 9.01. do 10.01. godz. 23.59 

Back to top

Ułatwienia dostępu