• Start
  • Archiwum
  • Szkolenie „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy

UWAGA!!!
Rekrutacja została przedłużona do 9.03. do godz. 12

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy”,

Informujemy iż z dniem 24.02. br rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy”.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Więc chodź- pomaluj NASZ świat” , finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Organizator: Fundacja „PEStka”

Wykonawca: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP

OGÓLNOPOLSKIE  POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

Czas trwania:  120 h szkoleniowych – IV sesje – w układzie: 4,4,4,2 dni

Rozpoczęcie szkolenia: 14.03.2022r.

Zakończenie szkolenia: 14.06.2022r.

Adresaci:

  • Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy itd.)
  • osoby z organizacji pozarządowych, które chcą pogłębiać wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy,
  • osoby dopiero zapoznające się z tematyką przemocy w rodzinie,

które dzięki udziałowi w studium nabędą kompetencje niezbędne do diagnozowania przemocy w rodzinie i planowania strategii pracy z rodziną, co umożliwi im pracę w roli konsultanta ds. przemocy w rodzinie.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

WZÓR UMOWY SZKOLENIOWEJ

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników.

Wymogi rekrutacji:

Ankiety zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie (najlepiej elektronicznie), podpisać i skan wysłać na adres mejlowy: p. Anny Ulatowskiej – koordynatorki projektów „Pogotowia Niebieska Linia” IPZ,  aniaul@onet.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy Kielce I termin”

ANKIETA DO POBRANIA

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7.03. 2022r. (poniedziałek) do godz. 16

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji o szkoleniu oraz innych działaniach, które Fundacja „PEStka” zamierza realizować w ramach projektu zapraszamy na:

Webinarium on-line 2.03.2022r. na platformie ZOOM w godz. 10-12.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej na webinarium.

https://docs.google.com/forms/d/1JYzp-V8h4w7q_qMQHRW9Jv0jK2JyAEZvE7SiUDPF2qw/edit

Na podany adres mailowy zostanie wysłany na dzień przed spotkaniem link do spotkania.

Serdecznie zapraszam,

Anna Mikołajczyk

Koordynator projektu

Back to top

Ułatwienia dostępu