• Start
  • Archiwum
  • STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE- stopień zaawansowany

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie!

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Organizator: Fundacja „PEStka”

Wykonawca: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP

OGÓLNOPOLSKIE  POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

Czas trwania:  160 h szkoleniowych – IV sesje – w układzie: 4,4,4,4 dni – sesje co miesiąc

Miejsce: siedziba Pogotowia „Niebieska Linia” w Warszawie przy ul. Widok 24 / II piętro

Rozpoczęcie szkolenia: 21.062022r. godz. 10

Zakończenie szkolenia: 23.09.2022r. godz. 13.30

Adresaci:

  • absolwenci podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • osoby mające doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy
  • członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy itd.)
  • osoby z organizacji pozarządowych,

które chcą pogłębiać wiedzę dotyczącą profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinach z problemem przemocy i rozwijać praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przemocą.

Udział w kursie umożliwi im pracę w roli specjalisty ds. przemocy w rodzinie i pozwoli przygotować się do ubiegania o certyfikat specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocy wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

WZÓR UMOWY SZKOLENIOWEJ

 

Szkolenie w zakresie: sala, przerwa kawowa, trenerzy, materiały jest nieodpłatne dla uczestników.

Uczestnik/uczestniczka szkolenia pokrywa we własnym zakresie : dojazd i powrót na szkolenie, koszty wyżywienia (poza przerwami kawowymi na szkoleniu), zakwaterowanie)

 

Wymogi rekrutacji:

Ankiety zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie (najlepiej elektronicznie), podpisać i skan wysłać na adres mejlowy: p. Anny Mikołajczyk – koordynatorki projektu ze strony realizatora: fundacja.pestka@gmail.com

W temacie wiadomości prosimy napisać: STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE- stopień zaawansowany

Ankieta rekrutacyjna PDF

Ankieta wersja edytowalna


Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.04. 2022r. (środa) do godz. 16

O wynikach rekrutacji poinformujemy mejlowo każdego kto złożył formularz.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań/wątpliwości: Anna Mikołajczyk, tel. 607 621 692

 

Serdecznie zapraszam,

Anna Mikołajczyk

Koordynator projektu

Back to top

Ułatwienia dostępu