• Start
  • Archiwum
  • STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE- stopień podstawowy (II edycja)
miniatura szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) – stopień podstawowy”- II edycja

Informujemy iż z dniem 08.08. br rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy II edycja.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Więc chodź- pomaluj NASZ świat”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Organizator: Fundacja „PEStka”
Wykonawca:
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
Czas trwania: 120 h szkoleniowych – IV sesje – w układzie: 4,4,4,2 dni
Rozpoczęcie szkolenia: 12.09.2022r.
Zakończenie szkolenia: 6.12.2022r.

Adresaci:

  • osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy itd.)
  • osoby z organizacji pozarządowych, które chcą pogłębiać wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy,
  • osoby dopiero zapoznające się z tematyką przemocy w rodzinie,

które dzięki udziałowi w studium nabędą kompetencje niezbędne do diagnozowania przemocy w rodzinie i planowania strategii pracy z rodziną, co umożliwi im pracę w roli konsultanta ds. przemocy w rodzinie.

Priorytetowo traktowane będą osoby, które pracują bądź działają w organizacjach pozarządowych. Prosimy w rubryce miejsce pracy wpisać tę informację jeśli osoba zgłaszająca jest kadrą zarządczą, pracownikiem czy wolontariuszem i wskazać w jakiej organizacji.

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników.

Wymogi rekrutacji:

Ankiety zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie (najlepiej elektronicznie), podpisać i skan wysłać na adres mejlowy: biuro@fundacjapestka.pl .

Prosimy załączyć do ankiety formularz zgody na przetwarzanie danych.

W temacie wiadomości prosimy napisać: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR)-stopień podstawowy Kielce II termin”

Szczegóły szkolenia (pdf)
Ankieta zgłoszeniowa (pdf)
Ankieta zgłoszeniowa (wersja edytowalna)
Zgoda na przetwarzanie danych (pdf)
Wzór umowy szkoleniowej (pdf)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.08. 2022r. (piątek) do godz. 16

Serdecznie zapraszam,

Anna Mikołajczyk
Koordynator projektu

Back to top

Ułatwienia dostępu