• Start
  • Archiwum
  • Refleksje o ekonomii społecznej w gminie Bliżyn!

           18 sierpnia br. w Zameczku (Gminnym Ośrodku Kultury) w Bliżynie odbyło się spotkanie pn. „KALEJDOSKOP EKONOMII SPOŁECZNIEJ”,  zorganizowane przez KOOWES we współpracy z Panem Mariuszem Walachnią  – Wójtem Gminy Bliżyn.

          Celem spotkania było wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej oraz przybliżenie możliwości rozwoju jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi i Gminą Bliżyn.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele JST, radni, lokalni liderzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Bliżyn. Spotkanie rozpoczął Wójt, który przywitał przybyłych. Spotkanie moderował Jacek Gralczyk – mentor rozwoju lokalnego KOOWES.  Anna Górak – Doradca ogólny w KOOWES przybliżyła przybyłym, czym jest Ekonomia społeczna i opowiedziała o przedsiębiorstwach społecznych podając dobre praktyki z okolicznych miast. Grzegorz Łapaj – animator lokalny, opowiedział o Kielecko-Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz ofercie jaką ma do zaoferowania. Spotkanie zakończyła dyskusja o potrzebach,  możliwościach i kierunkach rozwoju gminy Bliżyn z wykorzystaniem Ekonomii Społecznej.{os-gal-16}

Back to top

Ułatwienia dostępu