Informujemy, że rozpoczynamy pierwszy nabór dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wasze biznesplany w okresie od 2 do 16 marca (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020. W ramach naboru, planowane jest sfinansowanie utworzenia około 40 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, jak i istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą przekształcić się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wzór biznesplanu obowiązujący w ramach naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Back to top

Ułatwienia dostępu