Uruchamiamy kolejny nabór Biznes Planów! Być może ostatnia szansa na wsparcie dotacyjne w ramach projektu.

Uruchamiamy nabór dotacyjny o numerze 7/2022. Jest to na pewno ostatni duży nabór dotacyjny, i być może ostatnia szansa na dofinansowanie do utworzenia miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach naszego OWES.

Biznes Plany przyjmowane będą w okresie od 25 marca do 8 kwietnia 2022. W ramach naboru u dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno grupy inicjatywne, jak i istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Ten nabór jest nieco inny niż pozostałe. Po pierwsze, zaplanowaliśmy aż 5 kryteriów premiujących, które łącznie pozwolą się wam ubiegać o 45 dodatkowych punktów. Równocześnie możliwe do uzyskania jest nie więcej niż 30 punktów premiujących. W ten sposób, wyrównamy szanse grup inicjatywnych i istniejących podmiotów w ubieganiu się o dodatkowe punkty premiujące. Po drugie, ponieważ to jest ostatni nabór w ramach projektu, zaplanowaliśmy środki na sfinansowanie co najmniej 40 miejsc pracy. I bardzo możliwe, że liczba ta zostanie jeszcze zwiększona.

Nabór będzie prowadzony w trybie pełnym, czyli prosimy o złożenie pełnego Biznes Planu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz zaplanowaniu swojego pomysłu biznesowego.

Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 7/2022 – termin naboru do 8 kwietnia 2022

Back to top

Ułatwienia dostępu