• Start
  • Archiwum
  • Konferencja „Przemoc w rodzinie-bądź w temacie” Termin nadsyłania zgłoszeń – 25.01.2022 r.

Fundacja „PEStka” zaprasza na konferencją „Przemoc w rodzinie-bądź w temacie!” inaugurującą projekt „Więc chodź pomaluj NASZ świat…” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Konferencja odbędzie się 28 stycznia 2022 r. w godz. 10-15 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na sali kominkowej.

Tematem przewodnim są zagadnienia poświęcone problemowi przemocy w rodzinie. (Program)

Starannie dobrane grono prelegentów- przedstawicieli instytucji oraz organizacji zajmujących się tematem przemocy- przybliżą Państwu problem od strony statystycznej, socjologicznej oraz praktycznej.

Konferencja będzie wspaniałą okazja podzielić się spostrzeżeniami, refleksjami, zadać pytanie ekspertom.

Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji WSZYSTKICH, którym tematyka przemocy w rodzinie jest bliska zawodowo oraz tych, którzy dopiero zapoznają się z tą tematyką.

Zapraszamy w szczególności:
– członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych, które działają w obszarze przemocy w rodzinie lub które chcą podjąć takie działania w przyszłości,
– przedstawicieli samorządu terytorialnego i jego jednostek (m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR, szkoły, jednostki wspierające rodziny w kryzysie)
– osoby, które chcą pogłębiać wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy w obszarze przemocy w rodzinie.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej. Do Państwa należy decyzja, czy chcecie wziąć udział w konferencji  w formie stacjonarnej czy zdalnej.

Poniżej drobne formalności, które nie powinny być uciążliwe dla Państwa, a które są elementem niezbędnym do wzięcia udziału w konferencji zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/vmxyVCLVuZqSiSjW7
  1. podpisanie i odesłanie skanem: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku (Druki do pobrania)

Skany prosimy przesłać na adres: biuro@fundacjapestka.pl

Uwaga! Każdy z uczestników otrzyma I-szy numer biuletynu „Psychiatria środowiskowa”.

Będzie możliwość zgłoszenia wstępnej deklaracji udziału w specjalistycznych szkoleniach lub złożenie propozycji zorganizowania u Państwa spotkania informacyjnego.

 Udział w konferencji jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń– 25.01.2022 r.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Mikołajczyk lub Daria Matuszewska, tel. 41 341 74 96.

Serdecznie zapraszamy!


Back to top

Ułatwienia dostępu