• Start
  • Archiwum
  • EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM – ZA CZY PRZECIW?

         Na trudne pytania dotyczące ekonomii społecznej oraz jej roli w życiu społeczności lokalnej, polityce społecznej i gospodarce jednostek samorządu terytorialnego odpowiadali przedstawiciele samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej z powiatu skarżyskiego i starachowickiego podczas spotkania, które odbyło się 19 sierpnia br. w Mostkach – miejscowości, która symbolicznie i terytorialnie łączy oba powiaty.

        Jak wynika z doświadczeń powiatu starachowickiego, rozwój sektora ekonomii społecznej może przynieść wiele korzyści związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, integracją społeczną oraz realizacją usług społecznych. Czas pokaże, czy i w jaki sposób te atuty wykorzysta powiat skarżyski, który swoją przygodę z ekonomią społeczną, zaczyna „od nowa”, po długich latach przerwy, spowodowanych likwidacją kilku Spółdzielni Socjalnych.

        Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd, które podjęło się jego organizacji we współpracy z Kielecko – Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Wiejskim Domem Kultury w Mostkach. Celem spotkania było stworzenie przestrzeni umożliwiającej zderzenie poglądów na temat ekonomii społecznej w kontekście uwarunkowań lokalnych.

        Głos w dyskusji zabrali: Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego, Małgorzata Pączek – Kierownik WTZ w Skarżysku Kamiennej, Piotr Ambroszczyk – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Jarosław Warszawa – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” oraz przedstawiciele Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Górak i Grzegorz Łapaj (Fundacja „PEStka”). W dyskusję włączyli się również mieszkańcy Gminy Suchedniów. Spotkanie moderował Jacek Gralczyk, reprezentujący Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, partnera w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
{os-gal-17}

Back to top

Ułatwienia dostępu