• Start
  • Archiwum
  • Bezpłatne pakiety edukacyjne dla organizacji pozarządowych
miniatura_informacja

Fundacja PEStka w ramach projektu 'Więc chodź – pomaluj NASZ świat…” dystrybuuje nieodpłatnie pakiety materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy  organizacji pozarządowych, które działają w obszarze przemocy w rodzinie. 

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pakiet zawiera książki, broszury, filmy edukacyjne, poradniki dla osób stosujących przemoc i doznających przemocy, informatory o procedurze Niebieskiej karty, ulotki pomagające w identyfikacji problemu.

Skład pakietu:

Procedura „Niebieskie Karty” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

Film edukacyjny „Rozmowa z osobą doznającą przemocy” 
3.  Film edukacyjny „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc”
4. „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła. Poradnik dla pracowników oświaty”
5. „Wyprawa PoMoc” – Poradnik dla osób doznających przemocy
6. „Godne życie bez przemocy” – poradnik dla osób stosujących przemoc
7. „Wyprawa Po Moc z Niebieską Kartą”. Informator o procedurze „Niebieskie Karty” 
8. Ulotka „Przemoc w rodzinie – czy to mnie dotyczy?” 
9. „Pomóż, bo możesz. Przemoc wobec dzieci” 
10. „Przemoc a alkohol – co warto wiedzieć?” 

Gratis do każdego pakietu dodajemy:

– biuletyn „Psychiatria środowiskowa” wydawany przez nasza Fundacje 

– informator z danymi teladresowymi (AKTUALNYMI!) podmiotów zajmujących sie problematyka przemocy w rodzinie działających na terenie woj.świętokrzyskiego (z podziałem na powiaty i gminy) oraz z danymi instytucji o zasięgu ogólnowojewódzkim i ogólnopolskim.

Liczba pakietów jest ograniczona!

Organizacje, które zainteresowane są odebraniem pakietów proszone sa o zgłoszenie tego faktu mejlowo na adres: biuro@fundacjapestka.pl 

i przesłanie odpowiedzi na dwa pytania:

  1. Działania które do tej pory moje organizacja podjęła w obszarze problematyki przemocy w rodzinie (w jakiej gminie/powiecie je prowadziliście i jak często)

lub dla organizacji, które dotychczas nie działały w tym obszarze

  1. Działania które moja organizacja chciałaby podjąć w obszarze problematyki przemocy w rodzinie (w jakim powiecie/gminie będziecie je realizowali i w jakim czasie?)
  1. Kto będzie korzystał z materiałów, które otrzymasz?

Priorytetowo traktujemy organizacje pozarządowe, które działają w grupach roboczych przy gminnych zespołach interdyscyplinarnych.

Chętnie odwiedzimy Was osobiście i poznamy jak działacie. Dajcie znać na numer: 41 341 74 96.

Polub nasz funpage na FB „Więc chodź-pomaluj NASZ świat”: https://www.facebook.com/Wi%C4%99c-chod%C5%BA-pomaluj-NASZ-%C5%9Bwiat-114940867768779

Zapisz się do naszej grupy na FB „Przemoc w rodzinie-bądź w temacie” : https://www.facebook.com/groups/699998330988962

https://www.facebook.com/v2.6/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2a0d68e8e9d4dc%26domain%3Dfundacjapestka.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffundacjapestka.pl%252Ff2df73e42fc4624%26relation%3Dparent.parent&container_width=1070&href=http%3A%2F%2Ffundacjapestka.pl%2Faktualnosci%2F201-bezplatne-pakiety-edukacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-w-obszarze-przemocy-w-rodzinie&layout=button_count&locale=pl_PL&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=100

Back to top

Ułatwienia dostępu