zaproszenie_miniatura artykułu

Fundacja „PEStka” zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Człowiek Człowiekowi Wsparciem”, która odbędzie się 24 listopada br. (piątek) w Domu Kultury Zameczek. Wydarzenie jest podsumowaniem projektu pn. „Homo Homini”, skierowanego do osób z kryzysie zdrowia psychicznego, realizowanego  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach FunduszyEOG. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Fundacja „PEStka” ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pn. „Człowiek Człowiekowi Wsparciem”, która odbędzie się 24 listopada 2023r r. w Domu Kultury Zameczek (szczegółowy program w załączeniu). Wydarzenie jest podsumowaniem projektu pn. „Homo Homini”, skierowanego do osób z kryzysie zdrowia psychicznego, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtensteini Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Podczas wydarzenia przedstawimy rezultaty projektu pn. „Homo Homini” oraz inne, nowatorskie rozwiązania i metody pracy, związane ze wspieraniem osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń i refleksji na temat sytuacji osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego oraz oferowanego im wsparcia w województwie świętokrzyskim.

Zaproszenie kierujemy do osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego oraz osób i instytucji, które wspierają osoby w kryzysie zdrowia psychicznego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie stacjonarnej. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: Formularz zgłoszeniowy do pobrania  a także podpisanie i odesłanie skanem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, których wzory znajdują się w załączniku Nr 1 na adres : a.gorak@fundacjapestka.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 21.11.2023 r.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Anna Górak, Wiceprezes Zarządu Fundacji

„PEStka”, koordynator projektu pn. „HOMO HOMINI”.

Serdecznie zapraszamy!

Back to top

Ułatwienia dostępu