Belka FIO informująca o dofinansowaniu projektuCałkowity budżet: 167.000,00 zł.

Dofinansowanie: 167.000,00 zł.

Okres realizacji: 01.10.2023-30.06.2024

Realizator projektu: Fundacja PEStka

Cele projektu:

  1. Zwiększenie dostępu do bezpłatnego, kompleksowego poradnictwa 10 osób, w tym dotkniętych przemocą oraz ze szczególnymi potrzebami
  2. Wsparcie 10 osób doznających przemocy i ich rodzin w procesie odzyskiwania życiowej samodzielności
  3. Ułatwienie dostępu 10 osobom uwikłanym w przemoc do nieodpłatnej asystentury podczas spraw sądowych i innych spraw formalnych
  4. Przygotowanie i wdrożenie 10 wolontariuszy i 2 organizacji pozarządowych do pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy
  5. Podniesienie jakości świadczenia usług przez Wnioskodawcę

Zadania, które będą realizowane:

  1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu poradniczego „Niebieskie poradnictwo” (z programu skorzysta 10 osób, 55 godzin poradnictwa) z uwzględnieniem dostępności do oferty grup ze szczególnymi potrzebami
  2. Objęcie programem aktywizująco-wspierającym 10 osób z rodzin dotkniętych problemem przemocy
  3. Przygotowanie i wdrożenie 12 wolontariuszy- asystentów osoby dotkniętej przemocą i 2 koordynatorów „Błękitnej asystentury” (przedst.NGO) do towarzyszenia osobom dotkniętym przemocą podczas spraw sądowych i innych spraw formalnych
  4. Wsparcie instytucjonalne Wnioskodawcy (zakup sprzętu, mebli, opieka informatyczna, licencja ZOOM)

Do kogo skierowany jest projekt?

– 10 osób i ich rodzin doznających przemocy, w szczególności z małych miejscowości woj. świętokrzyskiego

– 2 NGO chcące zaangażować się w innowacyjne rozwiązania wsparcia systemu przeciwdziałania przemocy domowej

– 13 osób zaangażowanych we wdrażanie programu „Błękitna asystentura”

– ok.18 pracowników/współpracowników i wolontariuszy/wolontariuszki Wnioskodawcy

– ok. 75 przedstawicieli systemu wspierania przemocy domowej (w szczególności zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy działające w gminach, policja, pomoc społeczna, oświata, służba zdrowia)

Pliki do pobrania:

Filmy promocyjne:

Kontakt do biura projektu:

Fundacja „PEStka”
ul. Marszałka J.Piłsudskiego36/20
25-431 Kielce
KRS:0000419150
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 657-29-07-276

Biuro Zarządu:
ul.Targowa 18/925
25-520 Kielce

tel/fax 41 341 74 96

Flaga i godło Polski

Back to top

Ułatwienia dostępu