Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy realizację projektu pn. „HOMO HOMINI”, który jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kwota przyznanej dotacji:  75.000,00 Euro

Termin realizacji: 01.01.2022 – 30.11.2023r.

Cel projektu: wzrost podmiotowości i samostanowienia 20 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, powyżej 18 r.ż., a także przeciwdziałanie stygmatyzacji tej grupy osób w województwie świętokrzyskim w okresie od 1.01.2022 do 30.11.2023 r.

Obszar wsparcia: wykluczenie społeczne

Działania:

  • Przygotowanie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego do pełnienia roli self – adwokata, w tym szkolenie pn. „Asystent zdrowienia”.
  • Budowanie sieci wsparcia społecznego, w tym:
  • Wyjazd edukacyjny – przygotowanie członków rodzin (przyjaciół i współpracowników) do wspierania osób w kryzysie zdrowia psychicznego.
  • Budowanie i praca zespołów kryzysowych (szybkiego reagowania),
  • Budowanie i działanie lokalnej koalicji na rzecz zdrowia psychicznego.
  • Konferencje – inaugurująca i podsumowująca.

Koordynator projektu: Anna Górak

  • e-mail: a.gorak@fundacjapestka.pl
  • kom.: +48 600-335-592
Back to top

Ułatwienia dostępu