7.”Uniwersytety trzeciego wieku z woj. świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów” (okres realizacji projektu: 15.05.-15.07.2016r)

”Uniwersytety trzeciego wieku z woj. świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów” (finansowany z ramach konkursu ofert na realizację zdania publicznego przez Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego).

    CEL PROJEKTU:

  • przeprowadzenie  panelu dyskusyjnego o tematyce dotyczącej profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów, dla wszystkich uniwersytetów III Wieku w województwie świętokrzyskim.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych spotkań dla organizacji senioralnych dotyczących współpracy międzypokoleniowej,
  • podczas których poruszane organizacji senioralnych, na temat współpracy międzypokoleniowej.